Wij zijn Ravenkop

Grote vraagstukken waar steden mee worstelen zien wij als kans. Verdichting, migratie, logistiek, leegstand, krimp, veranderende sociaaleconomische profielen, voedselvoorziening, nieuwe werkomgevingen en herontwikkeling zien wij als voedingsbodem voor nieuwe stedelijke concepten. Concepten die verder gaan dan alleen de bakstenen, maar die spreken over de producten en diensten die het vastgoed kan faciliteren.

In onze concepten combineren wij sociaal en economisch perspectief en werken graag op het snijvlak van verschillende vakgebieden omdat stedelijke ontwikkeling verder gaat dan alleen vastgoedontwikkeling. Binnen Ravenkop brengen wij uitgebreide ervaring in stedelijke ontwikkeling samen met strategische scherpte uit strategy consulting, aangevuld met een divers netwerk binnen en buiten de vastgoedsector, voor een multidisciplinair perspectief.

Wij geloven in een stevige basis. Vraagstukken brengen wij daarom terug tot de kern waarna we op creatieve wijze holistische, heldere en goed onderbouwde concepten bouwen. Wij vertalen deze concepten naar producten en diensten  en definiëren werkbare strategieën welke inzetbaar zijn vanuit een organisatorisch en vastgoed technisch perspectief.

De complexiteit van stedelijke vraagstukken is onze leefwereld; wij werken hierbij op alle schaalniveaus van regionaal tot aan de invulling van de stoep. Wij ontwikkelen onze eigen concepten, leveren advies, kunnen tijdelijk een team versterken, of een idee wat niet tot bloei komt uitwerken tot een helder concept met een duidelijke strategie.