Wij zijn Ravenkop

De grote vraagstukken waar gebieden en steden voor staan zien wij als kansen om betere plekken te creëren. Plekken waar mens en maatschappij de kansen krijgen te bloeien, waar de economie toekomstbestendig is, waar de natuur de ruimte krijgt en nieuwe technologieën ingezet worden om deze waardesprong te faciliteren.

Verschuivende sociaaleconomische profielen, binnenstedelijke verdichting, doorontwikkeling van het landelijk gebied, energietransitie, mobiliteitstransitie, nieuwe werk ecosystemen, ambulantisering van de zorg en klimaatadaptatie zien wij als voedingsbodem voor nieuwe ruimtelijke strategieën en concepten. Strategieën en concepten die spreken over de sociale en economische toekomst en de verschillende ecosystemen die een plek kan faciliteren.

Onze strategieën en concepten starten vanuit een combinatie van sociale en economische perspectieven en worden ontwikkeld op het snijvlak van verschillende vakgebieden omdat gebiedsontwikkeling verder gaat dan alleen vastgoedontwikkeling. Binnen Ravenkop brengen wij uitgebreide ervaring in stedelijke ontwikkeling samen met strategische scherpte uit strategy consulting, aangevuld met een diversnetwerk binnen en buiten het ruimtelijk domein voor een multidisciplinair perspectief.

Wij geloven in een stevige basis. Vraagstukken brengen wij daarom terug tot de kern waarna we op creatieve wijze integrale, heldere en onderbouwde strategieën en concepten bouwen. Wij vertalen deze strategieën en concepten naar werkbare uitvoeringsagenda’s welke inzetbaar zijn vanuit een organisatorisch en gebiedsontwikkeling perspectief.

Juist de complexiteit van deze vraagstukken intrigeert ons; wij werken hierbij op alle schaalniveaus van regionaal tot aan de invulling van de stoep. Wij ontwikkelen onze eigen concepten, leveren advies, kunnen tijdelijk een team versterken of een idee wat niet tot bloei komt uitwerken tot een helder concept met een duidelijke strategie.